Tag 1/2011

Riziká vyvolané asimiláciou s abnormálnym sociálnym prostredím a determinované komunikačnými stereotypmi medzi odsúdenými ako faktormi sociálnej pseudonivelizácie

By using the long-term empirical observation method and on the basis of sociolinguistic principles, we analyzed the interpersonal communication of the convicts with the purpose to expose their communication stereotypes as determinants of assimilation with abnormal social environment and with…