Dušan Pavlů

Dušan Pavlů

V současné době děkan Fakulty sociálních studií Vysoké školy finanční a správní v Praze, je aktivně činný v oblasti marketingových komunikací od absolvování Fakulty sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze v roce 1971. Již jako studentská pomocná vědecká síla a později asistent na Fakultě žurnalistiky UK inicioval přípravu založení specializace propagace, která byla poprvé otevřena v roce 1972 a až do jejího zrušení v roce 1990 vychovala několik set absolventů oboru propagace. D. Pavlů byl jmenován docentem v roce pro obor teorie žurnalistiky v roce 1982 na FŽ UK, habilitoval v oboru management a ekonomika v roce 2006 na UTB ve Zlíně, kandidátem filozofických věd se stal v r. 1981 a doktorát filozofie složil na FŽ UK v r. 1973. Inaugurační řízení na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře ve vědním oboru 3.2.3 Masmediální studia úspěšně absolvoval v roce 2010. Od počátku své vysokoškolské pedagogické dráhy trvale a systematicky publikuje, je autorem či spoluautorem 7 monografií s tématikou marketingové komunikace, veletrhů a výstav, napsal přes 100 původních vědeckých statí pro domácí i zahraniční odborný tisk, vystupuje na tuzemských a zahraničních odborných konferencích, publikuje ve sbornících, je často žádán o odborná stanoviska k různým otázkám marketingové komunikace pro odborná periodika. Je oficiálním akreditovaným auditorem veletržních dat s garancí UFI Paříž. Je členem profesních asociací a organizací, které jej za jeho odborný publikační a vědecký přinos vícekrát ocenily.